Aomori Ski Tour - Photography by Konrad Bartelski
The Dream